Maj  2017

RÅD OG REGLER FOR HJARTBRO SPEJDERCENTER

 

 

 

NØGLER                            Ligger klar i postkassen v/ Birte Høyrup, Hjartbro Byvej 19, Hjartbro, 6541 Bevtoft.

Sidste hus på venstre side inden spejdercentret Tlf. 25 60 62 87. Husk at udfylde seddel i postkassen ang. antal deltagere – dette aht. evt. evakuering ved brand el.lign.

 

ANKOMST                         Se tjekliste som hænger på opslagstavlen i den store hytte

                                            Aflæs el-måler ved ankomst og afrejse, noter det aflæste på aflæsningslisten som

er ved elmåleren, husk også selv at notere det aflæste på afregningssedlen.

 

Æ Hytt:

Tænd for vandvarmer i køkken og evt. i baderum. Skru op for rumtermostaten i fællesrummet, tjek at alle radiatorer er tændt. Tænd op i pejsen, det sparer på el-forbruget og det er dejlig varme.

 

ANKOMSTTIDSPUNKT    Hvis ikke andet er aftalt, er ankomsttidspunkt kl. 12 og afrejsetidspunkt kl. 11.00

 

MEDBRING                        Ved leje af huset medbringes affaldsposer, viskestykker, håndklæder, skånelagen til  madrasser og toiletpapir. Der er sæbe til opvaskemaskinen.

 

POSTADRESSE                  Hjartbro Spejdercenter, Hjartbro Byvej 21, 6541 Bevtoft.

 

HANDICAPVENLIGT        Hytten er handicapvenlig med brede døre, handicaptoilet og mulighed for køreramper ved indgangsdørene.

 

DYR                                    Kæledyr må ikke medbringes i hytten, men må selvfølgelig gerne være udenfor. Vær opmærksom på at naboen også har både hund og kat.

 

EL                                       Der er mulighed for tilslutning af strøm (kraft og alm. 220 v) udenfor Æ hytt (hushjørnet ved køkkenet), ligesom der er tilslutning ved lejrpladstoilettet til f.eks. campingvogn, kølecontainer, el.lign.

 

                                            Det er muligt at låne en generator såfremt man har brug for strøm ude i området, kontakt Birte Høyrup inden lejemålet for aftale om udlån.

 

INDKØB                             I Bevtoft Min Købmand, , tlf. +45 26 74 40 38, info@bevkob.dk

I Toftlund forefindes flere forskellige dagligvarebutikker.                                        

 

Færdige kødretter/salater mm. kan afhentes hos Slagter Popp i Toftlund, som også har udlån/udleje af grilludstyr, tlf. 74 83 13 35, www.slagter-popp.dk

 


OFFENTLIGE TRANS-       Kan med fordel benyttes til ture rundt i Sønderjylland. Busstoppested i Bevtoft by,

PORTMIDLER                    og eventuelt ved Pionervej / Bevtoftvej.

 

AFFALD                             Poser til køkkenaffald bindes til inden de lægges i affaldscontaineren. Flasker og dåser må meget gerne tages med hjem til sorteringsspande – det skåner miljøet.

 

SOGNEKIRKER                 Bevtoft og Tirslund – afstanden er den samme til de 2 kirker, ca. 3 ½ km.

                                            Bevtoft præstegård, Peter Glistrup, Krügersvej 36, 6541 Bevtoft. Tlf. 74 51 42 22

 

PRIMITIV OVERNATNING     Vi tilbyder primitiv overnatning for vandrere hvorfor der kan være andre gæster på

pladsen. Disse gæster benytter toilet i bygningen ved Patruljehytten/ Æ lille hytt.

 

 

 

BÅL                                    Der er et stort bålsted for enden af parkeringspladsen med plads til ca. 40 personer, en

bålhytte ved lejrpladstoilettet, med plads til ca. 20 siddende. Derudover en scene med tilhørerpladser, hvortil der også er en bålplads (scenen ligger op imod skoven tæt ved den kunstigt anlagte sø, se kortet over naturstien).

 

Der må under normale omstændigheder tændes bål under hensyntagen til de almindelige regler for brand-afstande. Bålpladser må graves efter behov, men af hensyn til jordbundens beskaffenhed bør man være meget omhyggelig med vanding af græstørvene. Ved sløjfning af bålpladser skal den gennemgraves og gennemvandes inden græstørvene lægges på plads. Græstørvene skal lægges ca. 2 cm. højere end det tilstødende areal, idet den gennemgravede jord vil synke. Såfremt sløjfning af bålsteder ikke er tilfredsstillende opkræves 100 kr./stk.

 

Brænde til pejsen i Æ hytt ligger i brændeskjul bag toiletbygningen på lejrplads 2.

Brænde til lejrpladsgæster ligger i aflåst brændeskur, nøgle fra toiletbygning passer til skuret.

 

OPSLAG                             Der er 2 opslagstavler i pejsesalen samt i forgang og i lederrum, benyt venligst disse.

 

AFREJSE/RENGØRING     Se tjekliste som hænger på opslagstavlen i den store hytte.

Det er muligt at bestille slutrengøring kontakt telefon 30 49 42 25

       den aftalte afrejsetid skal stadig overholdes.

 

 AFREJSE VINTER             Æ Hytt:

I perioden dec – ultimo marts skal varmtvandsbeholderen i baderum og køkken forblive tændte ved afrejse. Dørene til sovesalene lukkes, alle andre døre forbliver åbne aht. varmefordeling. Køleskab og fryser slukkes efter endt ophold.

 

AFREJSE ØVRIG TID        Æ Hytt:

Sluk ikke for hovedafbryderne men sluk for vandvarmeren både i baderum og i køkken – slå varmen over på ”fravær”. Sørg for, alle vandhaner er lukkede, yderdøre er aflåsede, og at alle vinduer er lukkede. Husk at aflevere nøglerne.

 

HJARTBRO SPEJDERCENTER afleveres opryddet og i orden ude som inde!

                                            Køjer renses, borde og stole aftørres, gulve fejes og vaskes i gulvvaskemiddel

                                            som er på stedet, eller i sæbespåner – ikke sulfo!

 

Køkken- og toiletfaciliteter rengøres omhyggeligt. køleskab rengøres – bemærk køleskabet skal forblive tændt!

Opvaskemaskinen tømmes for porcelæn og filter renses, lågen skal stå på klem.

 

LEJRPLADSERNE              Ryd området og bygning for affald, bålstederne sløjfes. Rafter m.v. skal være på plads og lagt i orden. Toiletbygningen rengøres. Ubrugt brænde lægges tilbage i brændeskjulet.

 

OBS!                                   I de tilfælde hvor der konstateres hærværk eller grov overlast på det lejede, eller hvis det konstateres, at afleveringen ikke er foretaget i rengjort stand, må der regnes med fremsendelse af efterregning 200 kr./time.

 

RIS OG ROS                       Modtages gerne, kan noteres på afregningssedlen som sendes til kassereren.

 

WIFI                                    Der er trådløst net i og omkring Æ hytt samt lejrplads 1 og 2  – koden er slået op i alle 3 hytter og det store toilet / baderum til lejrpladsen. 

                                           

                                                                                                             ------------------------------------

PROBLEMER:                    Såfremt Birte Høyrup tlf. 25 60 62 87 ikke kan kontaktes, kan henvendelse ske til: 

                                              Evald Nielsen : 26 22 14 53  eller Bent Erik Janot: 30 95 35 59